ABRATEX
FLEXCOAT

FLEXCOAT är en semi-matt vattenburen tjockfilmsfärg, som är uppbyggd på en speciell gummiemulsion med hög torrhalt. Färgen är lämplig när ett elastiskt och tätande barriärskydd efterfrågas, exempelvis vid läckande tak, eller på tak där det kan vara svårt att avlägsna gamla färgskikt. FLEXCOAT har 200 % elasticitet, vilket gör att färgen följer med underlagets rörelser utan att krackelera.

Tätande Elastisk
Utmärkt barriärskydd Slagtålig
Starkt rostskydd Åtta standardkulörer, NCS-kulörer bryts
Lättapplicerad Vattenburen
5 / 10 L

ABRATEX
FLEXCOAT

FLEXCOAT är en semi-matt vattenburen tjockfilmsfärg, som är uppbyggd på en speciell gummiemulsion med hög torrhalt. Färgen är lämplig när ett elastiskt och tätande barriärskydd efterfrågas, exempelvis vid läckande tak, eller på tak där det kan vara svårt att avlägsna gamla färgskikt. FLEXCOAT har 200 % elasticitet, vilket gör att färgen följer med underlagets rörelser utan att krackelera.

Tätande
Elastisk
Utmärkt barriärskydd
Slagtålig
Starkt rostskydd
Åtta standardkulörer, NCS-kulörer bryts
Lättapplicerad
Vattenburen
5 / 10 L