ABRATEX
TOP 10/40 AQUA

Målning av stål

Naturligtvis är underlagets kondition avgörande för hur resultatet blir vid ommålning. Det är många aspekter som spelar in, såsom stålets kondition, antal underliggande färgskikt, vidhäftningen mellan skikten, typ av färg och ålder, rostangrepp etc.

Vid ommålning av stål ser man alltid till att få bort så mycket gammal lös färg som möjligt. Bästa effekt uppnås vid högtryckstvätt/blästring och/eller skrapning. Tvättning skall ske med ABRA TVÄTT. Man kan naturligtvis aldrig vara säker på att vidhäftningen mellan de gamla färgskikten är tillräckligt stark för att klara ytterligare ett färglager. Detta är en risk som man alltid måste beakta vid ommålning. Det är därför det är så viktigt att all gammal färg avlägsnas så långt detta är praktiskt möjligt

Du behöver:

TOP 10/40 AQUA

ABRATEX
TOP 10/40 AQUA

Vattenburna tunnskiktsfärger
Top 10 sobert semi-matt
Top 40 halvblank

Läs mer…

ABRA Tvätt

ABRA
Tvätt

Alkaliskt rengöringsmedel
Löser smuts och fett
Åtgång ca 1 liter/10 m2

Läs mer…

ABRATEX Mönja Aqua

ABRATEX
Mönja Aqua

Grund- och rostskyddsfärg
Vattenburen
Mjukgörarstopper

Läs mer…

Övrigt Verktyg och redskap

Övrigt
Verktyg och redskap

Läs mer…

Steg för steg:

Steg 1

Tvättning

Tvättning med ABRA TVÄTT samt riklig eftersköljning med ljummet vatten. Bästa resultat uppnås med högtryckstvätt och ljummet vatten i kombination med ABRA TVÄTT, min. 250 bar. Låt torka ordentligt.

Steg 2

Grund- & Rostskyddsmålning

Stålytorna grundmålas med ABRATEX MÖNJA AQUA. Rostiga ytor stålborstas innan grundmålning, och gravt rostskadade ställen skall strykas 2 ggr. Använd vanlig pensel så att färgen arbetas in ordentligt i underlaget vid rostskyddsmålning. Färgen skall påläggas i en skikttjocklek om ca 100 µm våtfilm, vilket ger en torrfilm om ca 40 µm (ca 7 m²/l). ABRATEX MÖNJA AQUA är uppbyggd på ett specialbindemedel – Pliotec®, som har ett högt PH värde som pacificerar ytan och rostskyddspigment som motverkar nybildning av rost.

Steg 3

Målning

Slutstrykning sker med ABRATEX TOP 10/40 AQUA. Lämplig total skikttjocklek är 200 µm våtfilm, vilket ger ca 80 µm torrfilm totalt. Färgen målas 2 ggr (ca 6-8 m²/l/omgång). ABRATEX TOP 10 och TOP 40 AQUA är uppbyggda på Pliotec®, som säkerställer god vidhäftning under hela livslängden.

Bäst resultat

För bästa resultat använd Sunchems AQUA-penslar, alternativt rollers. Tänk på att kanter skall strykas extra noga så att full täckning uppnås. Vid sprutmålning, späd efter behov. Temperaturen vid målning får ej understiga +7°C och luftfuktigheten inte överstiga 75%.

Bäst hållbarhet

Ommålning vid fuktig väderlek eller på fuktiga ytor resulterar ofta i bristande vidhäftning på underlaget. Detta kan medföra att det uppstår flagningar. Detsamma gäller vid för dåligt rengjorda ytor. Det är viktigt att fett och föroreningar avlägsnas ordentligt. Målning vid för varm väderlek ställer också till bekymmer. Vid för varm väderlek, speciellt på solbelysta ställen, har färgen en benägenhet att bli flammig om den torkar för fort. Tänk även på detta.

Verktyg och utrustning rengöres med vatten.

Mindre takskador såsom hål, glipor etc. tätas med något av våra tätningsmedel, SEAL & FIX alternativt AQUASEAL.

Dagbok

För gärna dagbok med anteckningar om temperatur, luftfuktighet och väderlek och över de olika arbetsmomenten. Dokumentationen över hur olika partier behandlats är även viktig för framtida behandlingar. Målningsarbeten bör alltid utföras fackmannamässigt.