För bästa resultat

Plåt- och takfärger som kvalitets- och miljömässigt svarar mot tidens krav

Abratex har under många år varit synonymt med plåttaksfärger, och successivt har sortimentet utökats. Idag finns flera färgsystem. Frågan är när vilken färg är lämplig att använda? Här får ni generell information och nyttiga råd.

TOP 10/40 AQUA

Top 10 och Top 40 är två vattenburna tunnskiktsfärger, som egentligen är samma färg. Det som skiljer är glansen.

FLEXCOAT

FLEXCOAT är en semi-matt vattenburen tjockfilmsfärg, som är uppbyggd på en speciell gummiemulsion med hög torrhalt.

TOP 86

TOP 86 är en semi-matt, tixotrop, lösningsmedelsburen och alkaliresistent styrenakrylat.
.