ABRATEX
FLEXCOAT

Målning av betongtakpannor

Målning med ABRATEX FLEXCOAT på betongtakpannor.

Du behöver:

FLEXCOAT

ABRATEX
FLEXCOAT

Vattenburen tjockfilmfärg
Semi-matt
Elastisk

Läs mer…

ABRA Tvätt

ABRA
Tvätt

Alkaliskt rengöringsmedel
Löser smuts och fett
Åtgång ca 1 liter/10 m2

Läs mer…

Övrigt Verktyg och redskap

Övrigt
Verktyg och redskap

Läs mer…

Steg för steg:

Steg 1

Tvättning

Rengör taket noggrant med högtryckstvätt, gärna med roterande munstycke. Det är viktigt att avlägsna mossa och alger.

Steg 2

Algtvättning

Behandla taket med algtvätt för att förhindra återväxt av alger under färgen. Följ algtvättens instruktioner.

Steg 3

Besiktning

Besiktiga taket och laga eventuella sprickor och skador med SEAL & FIX eller AQUASEAL. Vid behov använd glasfiberväv i kombination med AQUASEAL.

Steg 4

Målning

Målning sker med FLEXCOAT. Lämplig total skikttjocklek är minimum 360 μm våtfilm, vilket ger ca180 μm torrfilm totalt. Färgen målas 2 ggr (ca 4 m²/l/omgång). Vid första strykningen späd färgen med 10-20% vatten. Starkt sugande underlag ökar färgåtgången varför en tredje strykning kan krävas. FLEXCOAT är uppbyggd på en elastisk Pliotec® akrylgummibas, som ger extra tjocka elastiska färgskikt för garanterat långtidsskydd.

Bäst resultat

Färgen appliceras med pensel, roller eller färgspruta. Temperaturen vid målning får ej understiga +7°C och luftfuktigheten inte överstiga 75 %. För bästa resultat undvik målning vid stark blåst, starkt solsken, och temperaturer över +26°C.

Verktyg och utrustning rengöres med vatten.

Dagbok

För gärna dagbok med anteckningar om temperatur, luftfuktighet och väderlek och över de olika arbetsmomenten. Dokumentationen över hur olika partier behandlats är även viktig för framtida behandlingar. Målningsarbeten bör alltid utföras fackmannamässigt.