ABRATEX
FLEXCOAT

Målning på koppartakplåt

Koppar behöver normalt inte målas, men om man av estetiska skäl önskar det så går det bra om man följer nedanstående steg. Speciellt viktigt är att man använder vår primer ABRATEX GRUNDFÄRG som genom sina unika egenskaper, fäster bra på väl rengjord koppar.

Du behöver:

FLEXCOAT

ABRATEX
FLEXCOAT

Vattenburen tjockfilmfärg
Semi-matt
Elastisk

Läs mer…

ABRA Tvätt

ABRA
Tvätt

Alkaliskt rengöringsmedel
Löser smuts och fett
Åtgång ca 1 liter/10 m2

Läs mer…

ABRATEX Grundfärg

ABRATEX
Grundfärg

Varaktigt rostskydd
Svagt etsande
Alkalisäker

Läs mer…

Övrigt Verktyg och redskap

Övrigt
Verktyg och redskap

Läs mer…

Steg för steg:

Steg 1

Tvättning

Tvättning med ABRA TVÄTT samt riklig eftersköljning med ljummet vatten. Bästa resultat uppnås med högtryckstvätt och ljummet vatten i kombination med ABRA TVÄTT, min. 250 bar. Låt torka ordentligt. Halvhård koppar måste ruggas upp över hela ytan med Scotch Brite® eller liknande.

Steg 2

Grund- & Rostskyddsmålning

När ytan är ordentligt torr skall ABRATEX GRUNDFÄRG användas. Färgen skall påläggas i en skikttjocklek om ca 100 μm våtfilm, vilket ger en torrfilm om ca 40 μm (ca 7 m²/l). ABRATEX GRUNDFÄRG innehåller Pliolite®, styrenbutadien med fria syragrupper som har en svagt etsande effekt på kopparytan.

Steg 3

Målning

Slutstrykning sker med FLEXCOAT. Lämplig total skikttjocklek är minimum 360 μm våtfilm, vilket ger ca 180 μm torrfilm totalt. Färgen målas 2 ggr (ca 4 m²/l/omgång). FLEXCOAT är uppbyggd på en elastisk Pliotec® akrylgummibas, som ger extra tjocka elastiska färgskikt för garanterat långtidsskydd.

Bäst resultat

För bästa resultat, börja med falsarna som lämpligast stryks med Sunchems AQUA-penslar, alternativt hörnroller. Plana och falsfria ytor stryks med roller eller ändå bättre med rektangulär plåt- och fasadpensel AQUA. Tänk på att falsar och kanter skall strykas extra noga så att full täckning uppnås. Observera att ingen av färgerna skall under normala omständigheter spädas vid penselmålning/rollermålning. Vid sprutmålning späd efter behov. Temperaturen vid målning får ej understiga +7°C för FLEXCOAT, och luftfuktigheten inte överstiga 75%.

Bäst hållbarhet

Ommålning vid fuktig väderlek eller på fuktiga ytor resulterar ofta i bristande vidhäftning på underlaget. Detta kan medföra att det uppstår flagningar. Detsamma gäller vid för dåligt rengjorda ytor. Det är viktigt att fett och föroreningar avlägsnas ordentligt. Målning vid för varm väderlek ställer också till bekymmer. Vid för varm väderlek, speciellt på solbelysta ställen, har färgen en benägenhet att bli flammig om den torkar för fort. Tänk även på detta. Verktyg och utrustning för ABRATEX GRUNDFÄRG rengöres med Förtunning 44 eller lacknafta.

Verktyg för ABRATEX FLEXCOAT rengöres med vatten.

Mindre takskador såsom hål, glipor etc. tätas med något av våra tätningsmedel, SEAL & FIX alternativt AQUASEAL.

Dagbok

För gärna dagbok med anteckningar om temperatur, luftfuktighet och väderlek och över de olika arbetsmomenten. Dokumentationen över hur olika partier behandlats är även viktig för framtida behandlingar. Målningsarbeten bör alltid utföras fackmannamässigt.