ABRATEX
FLEXCOAT

Målning av takpapp

Målning med ABRATEX FLEXCOAT på takpapp.

Du behöver:

FLEXCOAT

ABRATEX
FLEXCOAT

Vattenburen tjockfilmfärg
Semi-matt
Elastisk

Läs mer…

ABRA Tvätt

ABRA
Tvätt

Alkaliskt rengöringsmedel
Löser smuts och fett
Åtgång ca 1 liter/10 m2

Läs mer…

Övrigt Verktyg och redskap

Övrigt
Verktyg och redskap

Läs mer…

Steg för steg:

Steg 1

Tvättning

Rengör taket noggrant från mossa, lav och småsten med grov borste och vanlig vattenslang. Ej högtryckstvätt!

Steg 2

Algtvättning

Vid behov behandla taket med långtidsverkande algborttagningsmedel för att förhindra återväxt av mossa och lav.

Steg 3

Besiktning

När ytan är torr, inspektera takpappen. Finns större luftbubblor och veck, skär upp dessa med kniv och limma på ny takpapp. Mindre sprickor och skador lagas med SEAL & FIX eller AQUASEAL. Vid behov använd glasfiberväv i kombination med AQUASEAL.

Steg 4

Målning

Målning sker med FLEXCOAT. Lämplig total skikttjocklek är minimum 360 µm våtfilm, vilket ger ca180 µm torrfilm totalt. Färgen målas 2 ggr (ca 4 m²/l/omgång). Vid första strykningen späd färgen med 10-20% vatten. Grov ytstruktur ökar färgåtgången, varför en tredje strykning kan krävas. FLEXCOAT är uppbyggd på en elastisk Pliotec® akrylgummibas, som ger extra tjocka elastiska färgskikt för garanterat långtidsskydd. Beträd ej taket första veckan efter avslutad målning, eftersom det mjukas upp under arbetet.

Bäst resultat

Färgen appliceras med pensel, roller eller färgspruta. Temperaturen vid målning får ej understiga +7°C och luftfuktigheten inte överstiga 75 %. För bästa resultat undvik målning vid stark blåst, starkt solsken, och temperaturer över +26°C.

Verktyg och utrustning rengöres med vatten.

Dagbok

För gärna dagbok med anteckningar om temperatur, luftfuktighet och väderlek och över de olika arbetsmomenten. Dokumentationen över hur olika partier behandlats är även viktig för framtida behandlingar.
Målningsarbeten bör alltid utföras fackmannamässigt.