ABRATEX Standardkulörer

Specialkulörer på förfrågan.

* Standarkulör endast i Flexcoat utförande.
** Standardkulör endast i Top10/40 utförande.