ABRATEX
TOP 86

Målning av förprimad kulturplåt

Vid nytäckning med förprimad kulturplåt som skall platsmålas rekommenderar vi att falstätning ABRA M82 alternativt Runotex Tix användes istället för Falsolja. Detta för att undvika att Falsolja kommer ut på plåten vilket ökar risken för vidhäftningsproblem vid målningen.

Du behöver:

TOP 86

ABRATEX
TOP 86

Lösningsmedelsburen
Semi-matt
Fysikaliskt torkande

Läs mer…

ABRA Tvätt

ABRA
Tvätt

Alkaliskt rengöringsmedel
Löser smuts och fett
Åtgång ca 1 liter/10 m2

Läs mer…

ABRATEX Grundfärg

ABRATEX
Grundfärg

Varaktigt rostskydd
Svagt etsande
Alkalisäker

Läs mer…

Övrigt Verktyg och redskap

Övrigt
Verktyg och redskap

Läs mer…

Steg för steg:

Steg 1

Tvättning

Tvättning med ABRA TVÄTT samt riklig eftersköljning med ljummet vatten. Bästa resultat uppnås med högtryckstvätt och ljummet vatten i kombination med ABRA TVÄTT.

Steg 2

Grund- & Rostskyddsmålning

När ytan är ordentligt torr skall ABRATEX GRUNDFÄRG användas. Färgen skall påläggas i en skikttjocklek om ca 100 μm våtfilm, vilket ger en torrfilm om ca 40 μm (ca 7 m²/l). ABRATEX GRUNDFÄRG innehåller Pliolite®, styrenbutadien med fria syragrupper som tar tag i underlaget.

Steg 3

Målning

Slutstrykning sker med ABRATEX TOP 86. Lämplig total skikttjocklek är 200 μm våtfilm, vilket ger ca 80 μm torrfilm totalt. Färgen målas 2 ggr (ca 7 m²/l/omgång). ABRATEX TOP 86 innehåller UV absorbenter samt Pliolite® akrylgummi i kombination med Wingtack®, tre utvalda råvaror som garanterar god vidhäftning och bästa åldringsegenskaper.

Bäst resultat

För bästa resultat, börja med falsarna som lämpligast stryks med Sunchems plåtslagarpensel, alternativt hörnroller. Plana och falsfria ytor stryks med roller eller ändå bättre med plåtslagarpensel. Tänk på att falsar och kanter skall strykas extra noga så att full täckning uppnås. Observera att ingen av färgerna skall under normala omständigheter spädas vid penselmålning/rollermålning. Vid sprutmålning, späd efter behov. Temperaturen vid målning får ej understiga +5°C och luftfuktigheten inte överstiga 75%. Undvik målning vid stark blåst.

Bäst hållbarhet

Ommålning vid fuktig väderlek eller på fuktiga ytor resulterar ofta i bristande vidhäftning till underlaget. Detta kan medföra att det uppstår flagningar. Detsamma gäller vid för dåligt rengjorda ytor. Det är viktigt att fett och föroreningar avlägsnas ordentligt. Målning vid för varm väderlek ställer också till bekymmer. Vid höga arbetstemperaturer kan det bli nödvändigt att späda färgen. Detta sker då lämpligen med 2-3% lacknafta för ABRATEX TOP 86 (lacknafta avdunstar lite långsammare än Förtunning 44, vilket är en fördel i detta sammanhang). Vid för varm väderlek, speciellt på solbelysta ställen, har färgen en benägenhet att bli flammig om den torkar för fort. Tänk även på detta.

Verktyg rengöres med Förtunning 44 eller lacknafta.

Mindre takskador såsom hål, glipor etc. tätas med något av våra tätningsmedel, SEAL & FIX alternativt AQUASEAL.

Dagbok

För gärna dagbok med anteckningar om temperatur, luftfuktighet och väderlek och över de olika arbetsmomenten. Dokumentationen över hur olika partier behandlats är även viktig för framtida behandlingar. Målningsarbeten bör alltid utföras fackmannamässigt.