ABRATEX
TOP 86

Målning av galvaniserad takplåt

Naturligtvis är underlagets kondition avgörande för hur resultatet blir vid ommålning. Det är många aspekter som spelar in, såsom plåtens kondition, antal underliggande färgskikt, vidhäftningen mellan skikten, typ av färg och ålder, rostangrepp etc.

Vid ommålning av ett gammalt plåttak ser man alltid till att få bort så mycket gammal lös färg som möjligt. Bästa effekt uppnås vid högtryckstvätt/blästring och/eller skrapning. Tvättning skall ske med ABRA TVÄTT. Man kan naturligtvis aldrig vara säker på att vidhäftningen mellan de gamla färgskikten är tillräckligt stark för att klara ytterligare ett färglager. Detta är en risk som man alltid måste beakta vid ommålning. Det är därför det är så viktigt att all gammal färg avlägsnas så långt detta är praktiskt möjligt. I många fall kan dragningar uppstå i underlaget efter ommålning och det kan bli nödvändigt med små eller större fläckbättringar varje år framöver. Oftast inträffar detta på isolerade områden och ställer inte till några problem.

Du behöver:

TOP 86

ABRATEX
TOP 86

Lösningsmedelsburen
Semi-matt
Fysikaliskt torkande

Läs mer…

ABRA Tvätt

ABRA
Tvätt

Alkaliskt rengöringsmedel
Löser smuts och fett
Åtgång ca 1 liter/10 m2

Läs mer…

ABRATEX Mönja Aqua

ABRATEX
Mönja Aqua

Grund- och rostskyddsfärg
Vattenburen
Mjukgörarstopper

Läs mer…

ABRATEX Grundfärg

ABRATEX
Grundfärg

Varaktigt rostskydd
Svagt etsande
Alkalisäker

Läs mer…

Övrigt Verktyg och redskap

Övrigt
Verktyg och redskap

Läs mer…

Steg för steg:

Steg 1

Tvättning

Tvättning med ABRA TVÄTT samt riklig eftersköljning med ljummet vatten. Bästa resultat uppnås med högtryckstvätt och ljummet vatten i kombination med ABRA TVÄTT, min. 250 bar. Låt torka ordentligt.

Steg 2

Grund- & Rostskyddsmålning

Rostiga ytor måste stålborstas och fläckmålas med ABRATEX MÖNJA AQUA. Gravt rostskadade ställen skall strykas 2 ggr. Använd vanlig pensel så att färgen arbetas in ordentligt i underlaget. ABRATEX MÖNJA AQUA är uppbyggd på ett specialbindemedel – Pliotec®, som har ett högt PH värde som pacificerar ytan och rostskyddspigment som motverkar nybildning av rost. Därefter grundmålas galvrena ytor med ABRATEX GRUNDFÄRG. Färgen skall påläggas i en skikttjocklek om ca 100 µm våtfilm, vilket ger en torrfilm om ca 40 µm (ca 7 m²/l). ABRATEX GRUNDFÄRG innehåller Pliolite®, styrenbutadien med fria syragrupper som tar tag i underlaget.
Om det gamla färgskiktet som skall övermålas är i bra skick, kan detta steg ev. hoppas över.

Steg 3

Målning

Slutstrykning sker med ABRATEX TOP 86. Lämplig total skikttjocklek är 200 µm våtfilm, vilket ger ca 80 µm torrfilm totalt. Färgen målas 2 ggr (ca 7 m²/l/omgång). ABRATEX TOP 86 innehåller UV absorbenter samt Pliolite® akrylgummi i kombination med Wingtack®, tre utvalda råvaror som garanterar god vidhäftning och bästa åldringsegenskaper.

Bäst resultat

För bästa resultat, börja med falsarna som lämpligast stryks med Sunchems plåtslagarpensel, alternativt hörnroller. Plana och falsfria ytor stryks med roller eller ändå bättre med plåtslagarpensel. Tänk på att falsar och kanter skall strykas extra noga så att full täckning uppnås. Observera att ingen av färgerna skall under normala omständigheter spädas vid penselmålning/rollermålning. Vid sprutmålning, späd efter behov. Temperaturen vid målning får ej understiga +5°C och luftfuktigheten inte överstiga 75%. Undvik målning vid stark blåst.

Bäst hållbarhet

Ommålning vid fuktig väderlek eller på fuktiga ytor resulterar ofta i bristande vidhäftning på underlaget. Detta kan medföra att det uppstår flagningar. Detsamma gäller vid för dåligt rengjorda ytor. Det är viktigt att fett och föroreningar avlägsnas ordentligt. Målning vid för varm väderlek ställer också till bekymmer. Det är då lämpligt att färgen spädes med 2-3% lacknafta (lacknafta avdunstar lite långsammare än Förtunning 44, vilket är en fördel i detta sammanhang). Vid för varm väderlek, speciellt på solbelysta ställen, har färgen en benägenhet att bli flammig om den torkar för fort. Tänk även på detta

Verktyg och utrustning rengöres med Förtunning 44 eller lacknafta. Verktyg använda för ABRATEX MÖNJA AQUA rengöres med vatten.

Mindre takskador såsom hål, glipor etc. tätas med något av våra tätningsmedel, SEAL & FIX alternativt AQUASEAL.

Dagbok

För gärna dagbok med anteckningar om temperatur, luftfuktighet och väderlek och över de olika arbetsmomenten. Dokumentationen över hur olika partier behandlats är även viktig för framtida behandlingar. Målningsarbeten bör alltid utföras fackmannamässigt.