ABRATEX
TOP 86

Ommålning av fabrikslackerad plastisolbelagd plåt

Gamla plastisolskikt eller fabrikslack som sitter dåligt måste givetvis avlägsnas. Plastisol tunnare än 130 μm måste alltid avlägsnas. Bästa effekt uppnås vid högtryckstvätt/blästring och/eller skrapning. Tvättning skall ske med ABRA TVÄTT. Frilagda zinkytor grundas med ABRATEX GRUNDFÄRG eller ABRATEX MÖNJA AQUA. När det gäller målning på plastisolskikt måste man först konstatera om det föreligger risk för mjukgörarvandring. Detta går till så att man målar någon eller några kvadratmeter med ABRATEX TOP 86 på plastisolfilmen. Man låter sedan färgen torka ca 1 vecka. Om färgen efter denna tidsperiod är helt torr och klibbfri kan hela underlaget målas utan plastisolprimer. Skulle emellertid ytan kännas klibbig måste plastisolytorna målas med en speciell primer – ABRATEX MÖNJA AQUA. Söderlägen är speciellt känsliga och kräver speciell uppmärksamhet.

Du behöver:

TOP 86

ABRATEX
TOP 86

Lösningsmedelsburen
Semi-matt
Fysikaliskt torkande

Läs mer…

ABRA Tvätt

ABRA
Tvätt

Alkaliskt rengöringsmedel
Löser smuts och fett
Åtgång ca 1 liter/10 m2

Läs mer…

ABRATEX Mönja Aqua

ABRATEX
Mönja Aqua

Grund- och rostskyddsfärg
Vattenburen
Mjukgörarstopper

Läs mer…

ABRATEX Grundfärg

ABRATEX
Grundfärg

Varaktigt rostskydd
Svagt etsande
Alkalisäker

Läs mer…

Övrigt Verktyg och redskap

Övrigt
Verktyg och redskap

Läs mer…

Steg för steg:

Steg 1

Tvättning

Tvättning med ABRA TVÄTT samt riklig eftersköljning med ljummet vatten. Bästa resultat uppnås med högtryckstvätt och ljummet vatten i kombination med ABRA TVÄTT, min. 250 bar. Låt torka ordentligt.

Steg 2

Grund- & Rostskyddsmålning

Rostiga ytor stålborstas och fläckmålas med ABRATEX MÖNJA AQUA. Gravt rostskadade ställen skall strykas 2 ggr. Använd vanlig pensel så att färgen arbetas in ordentligt i underlaget. Likaså skall galvrena partier grundmålas med ABRATEX GRUNDFÄRG eller ABRATEX MÖNJA AQUA. Färgen skall påläggas i en skikttjocklek om ca 100 µm våtfilm, vilket ger en torrfilm om ca 40 µm (ca 7 m²/l).

Steg 3

Målning

Slutstrykning sker med ABRATEX TOP 86. Lämplig total skikttjocklek är 200 µm våtfilm, vilket ger ca 80 µm torrfilm totalt. Färgen målas 2 ggr (ca 7 m²/l/omgång). ABRATEX TOP 86 innehåller UV absorbenter samt Pliolite® akrylgummi i kombination med Wingtack®, tre utvalda råvaror som garanterar god vidhäftning och bästa åldringsegenskaper.

Ibland under lösningsmedlets påverkan, kan kvarvarande plastisolskikt resa sig mot ABRATEX GRUNDFÄRGskanten som målats på de galvrena områdena. Dessa avlägsnas lämpligen med ett grovt sandpapper som man lätt går över ytan med innan slutstrykning med ABRATEX TOP 86. Ev. kan lite ommålning just på dessa ställen bli nödvändig.

Bäst resultat

För bästa resultat, börja med falsarna som lämpligast stryks med Sunchems plåtslagarpensel, alternativt hörnroller. Plana och falsfria ytor stryks med roller eller ändå bättre med plåtslagarpensel. Tänk på att falsar och kanter skall strykas extra noga så att full täckning uppnås. Observera att ingen av färgerna skall under normala omständigheter spädas vid penselmålning/rollermålning. Vid sprutmålning, späd efter behov. Temperaturen vid målning får ej understiga +5°C och luftfuktigheten inte överstiga 75%. Undvik målning vid stark blåst.

Bäst hållbarhet

Ommålning vid fuktig väderlek eller på fuktiga ytor resulterar ofta i bristande vidhäftning till underlaget. Detta kan medföra att det uppstår flagningar. Detsamma gäller vid för dåligt rengjorda ytor. Det är viktigt att fett och föroreningar avlägsnas ordentligt. Målning vid för varm väderlek ställer också till bekymmer. Vid höga arbetstemperaturer kan det bli nödvändigt att späda färgen. Detta sker då lämpligen med 2-3% lacknafta för ABRATEX TOP 86 (lacknafta avdunstar lite långsammare än Förtunning 44, vilket är en fördel i detta sammanhang). Vid för varm väderlek, speciellt på solbelysta ställen, har färgen en benägenhet att bli flammig om den torkar för fort. Tänk även på detta. ABRATEX MÖNJA AQUAr kan spädas med 1-3% vatten vid behov.

Verktyg och utrustning använda för MÖNJA AQUA rengöres med vatten.
Verktyg använda för ABRATEX GRUNDFÄRG och ABRATEX TOP 86 rengöres med Förtunning 44 eller lacknafta.

Mindre takskador såsom hål, glipor etc. tätas med något av våra tätningsmedel, SEAL & FIX alternativt AQUASEAL.

Dagbok

För gärna dagbok med anteckningar om temperatur, luftfuktighet och väderlek och över de olika arbetsmomenten. Dokumentationen över hur olika partier behandlats är även viktig för framtida behandlingar.
Målningsarbeten bör alltid utföras fackmannamässigt.