ABRATEX
TOP 86

TOP 86 är en semi-matt, tixotrop, lösningsmedelsburen och alkaliresistent styrenakrylat. Färgen är idealisk vid omålning av tak tidigare målade med TOP 86. Färgen är fysikaliskt torkande och bildar ett homogent skikt med gamla TOP 86 skiktet vid övermålning. TOP 86 är även lämplig för ommålning av betongtakpannor och mineralskivor.

Tixotrop Fysikaliskt torkande
Lösningsmedelsburen Användarvänlig vid låga temperaturer
Sju standardkulörer, NCS-kulörer bryts Binder porösa underlag
10 L

ABRATEX
TOP 86

TOP 86 är en semi-matt, tixotrop, lösningsmedelsburen och alkaliresistent styrenakrylat. Färgen är idealisk vid omålning av tak tidigare målade med TOP 86. Färgen är fysikaliskt torkande och bildar ett homogent skikt med gamla TOP 86 skiktet vid övermålning. TOP 86 är även lämplig för ommålning av betongtakpannor och mineralskivor.

Tixotrop
Fysikaliskt torkande
Lösningsmedelsburen
Användarvänlig vid låga temperaturer
Sju standardkulörer, NCS-kulörer bryts
Binder porösa underlag
10 L