Målning av stål

Naturligtvis är underlagets kondition avgörande för hur resultatet blir vid ommålning. Det är många aspekter som spelar in, såsom stålets kondition, antal underliggande färgskikt, vidhäftningen mellan skikten, typ av färg och ålder, rostangrepp etc. Vid ommålning av stål ser man alltid till att få bort så mycket gammal lös färg som [...]

By |2019-03-07T22:26:28+00:00November 30th, 2016|TOP 10/40 Aqua|0 Comments

Målning av förprimad kulturplåt

Vid nytäckning med förprimad kulturplåt som skall platsmålas rekommenderar vi att falstätning ABRA M82 alternativt Runotex Tix användes istället för Falsolja. Detta för att undvika att Falsolja kommer ut på plåten vilket ökar risken för vidhäftningsproblem vid målningen. [...]

By |2019-03-07T22:26:28+00:00November 30th, 2016|TOP 10/40 Aqua|0 Comments

Målning på aluminiumtakplåt

Med våra enkla råd går det lätt att måla eller renovera aluminiumskivor med vårt färgprogram. Aluminium oxiderar snabbt och rör sig relativt mycket beroende på yttertemperatur, varför förarbetet är extra viktigt för ett gott slutresultat. Speciellt viktigt är att man använder vår primer ABRATEX MÖNJA AQUA som genom sina unika egenskaper, [...]

By |2019-03-07T22:26:28+00:00November 30th, 2016|TOP 10/40 Aqua|0 Comments

Ommålning av fabrikslackerad HB-polyesterbelagd plåt

Gammal fabrikslack som sitter dåligt måste avlägsnas. Bästa effekt uppnås vid högtryckstvätt/blästring och/eller skrapning. Tvättning skall ske med ABRA TVÄTT. Frilagda zinkytor grundas med ABRATEX MÖNJA AQUA. Tvättning med ABRA TVÄTT samt riklig eftersköljning med ljummet [...]

By |2019-03-07T22:26:28+00:00November 30th, 2016|TOP 10/40 Aqua|0 Comments

Ommålning av fabrikslackerad polyesterbelagd plåt

Gammal fabrikslack som sitter dåligt måste avlägsnas. Bästa effekt uppnås vid högtryckstvätt/blästring och/eller skrapning. Tvättning skall ske med ABRA TVÄTT. Frilagda zinkytor grundas med ABRATEX MÖNJA AQUA. Tvättning med ABRA TVÄTT samt riklig eftersköljning med ljummet [...]

By |2019-03-07T22:26:29+00:00November 30th, 2016|TOP 10/40 Aqua|0 Comments

Ommålning av fabrikslackerad plastisolbelagd plåt

Gamla plastisolskikt eller fabrikslack som sitter dåligt måste givetvis avlägsnas. Plastisol tunnare än 130 μm måste alltid avlägsnas. Bästa effekt uppnås vid högtryckstvätt/blästring och/eller skrapning. Tvättning skall ske med ABRA TVÄTT. Frilagda zinkytor grundas med ABRATEX MÖNJA AQUA. [...]

By |2019-03-07T22:26:29+00:00November 30th, 2016|TOP 10/40 Aqua|0 Comments

Målning av galvaniserad takplåt

Denna typ av yta kan indelas i 2 huvudgrupper – åldrad galvaniserad zink samt ny galvaniserad plåt. Ett plåttak skall ha åldrats minst 2 år och fått en matt yta innan målning sker, alternativt ”snabbåldras” med ABRA BETNINGSTVÄTT, så att kromateringsskiktet avlägsnats. Med denna förutsättning som utgångspunkt går man till väga [...]

By |2019-03-07T22:26:29+00:00November 29th, 2016|TOP 10/40 Aqua|0 Comments

Ommålning av tidigare målade plåttak

Naturligtvis är underlagets kondition avgörande för hur resultatet blir vid ommålning. Det är många aspekter som spelar in, såsom plåtens kondition, antal underliggande färgskikt, vidhäftningen mellan skikten, typ av färg och ålder, rostangrepp etc. Vid ommålning av ett gammalt plåttak ser man alltid till att få bort så mycket gammal lös [...]

By |2019-03-07T22:26:30+00:00September 5th, 2016|TOP 10/40 Aqua|0 Comments