Målning av förprimad kulturplåt

Vid nytäckning med förprimad kulturplåt som skall platsmålas rekommenderar vi att falstätning ABRA M82 alternativt Runotex Tix användes istället för Falsolja. Detta för att undvika att Falsolja kommer ut på plåten vilket ökar risken för vidhäftningsproblem vid målningen. [...]

By |2019-03-07T22:26:28+00:00November 30th, 2016|TOP 86|0 Comments

Målning på aluminiumtakplåt

Med våra enkla råd går det lätt att måla eller renovera aluminiumskivor med vårt färgprogram. Aluminium oxiderar snabbt och rör sig relativt mycket beroende på yttertemperatur, varför förarbetet är extra viktigt för ett gott slutresultat. Speciellt viktigt är att man använder vår primer ABRATEX GRUNDFÄRG som genom sina unika egenskaper, fäster [...]

By |2019-03-07T22:26:28+00:00November 30th, 2016|TOP 86|0 Comments

Ommålning av fabrikslackerad HB-polyesterbelagd plåt

Gammal fabrikslack som sitter dåligt måste avlägsnas. Bästa effekt uppnås vid högtryckstvätt/blästring och/eller skrapning. Frilagda zinkytor grundas med ABRATEX GRUNDFÄRG eller ABRATEX MÖNJA AQUA. Tvättning med ABRA TVÄTT samt riklig eftersköljning med ljummet vatten. Bästa [...]

By |2019-03-07T22:26:28+00:00November 30th, 2016|TOP 86|0 Comments

Ommålning av fabrikslackerad polyesterbelagd plåt

Gammal fabrikslack som sitter dåligt måste avlägsnas. Bästa effekt uppnås vid högtryckstvätt/blästring och/eller skrapning. Frilagda zinkytor grundas med ABRATEX GRUNDFÄRG eller ABRATEX MÖNJA AQUA. Tvättning med ABRA TVÄTT samt riklig eftersköljning med ljummet vatten. Bästa [...]

By |2019-03-07T22:26:28+00:00November 30th, 2016|TOP 86|0 Comments

Ommålning av fabrikslackerad plastisolbelagd plåt

Gamla plastisolskikt eller fabrikslack som sitter dåligt måste givetvis avlägsnas. Plastisol tunnare än 130 μm måste alltid avlägsnas. Bästa effekt uppnås vid högtryckstvätt/blästring och/eller skrapning. Tvättning skall ske med ABRA TVÄTT. Frilagda zinkytor grundas med ABRATEX GRUNDFÄRG eller ABRATEX MÖNJA AQUA. När det gäller målning på plastisolskikt måste man först konstatera [...]

By |2019-03-07T22:26:29+00:00November 30th, 2016|TOP 86|0 Comments

Målning av galvaniserad takplåt

Naturligtvis är underlagets kondition avgörande för hur resultatet blir vid ommålning. Det är många aspekter som spelar in, såsom plåtens kondition, antal underliggande färgskikt, vidhäftningen mellan skikten, typ av färg och ålder, rostangrepp etc. Vid ommålning av ett gammalt plåttak ser man alltid till att få bort så mycket gammal lös [...]

By |2019-03-07T22:26:29+00:00November 29th, 2016|TOP 86|0 Comments

Ommålning av tidigare målade plåttak

Naturligtvis är underlagets kondition avgörande för hur resultatet blir vid ommålning. Det är många aspekter som spelar in, såsom plåtens kondition, antal underliggande färgskikt, vidhäftningen mellan skikten, typ av färg och ålder, rostangrepp etc. Vid ommålning av ett gammalt plåttak ser man alltid till att få bort så mycket gammal lös [...]

By |2019-03-07T22:26:30+00:00November 29th, 2016|TOP 86|0 Comments